November 25th, 2019

Варяг

Олесь Гончар про украинских националистов

[Spoiler (click to open)]Історія знає чимало прикладів того, як носії фальшивих людиноненависницьких доктрин неминуче скочувались у болото виродження, деградації, з «борців за ідею» перетворювались у звичайних бандитів, катів, убивць, заплямованих незліченними злочинами перед споїм народом і людством. Піна мюнхенських пивниць і отими національно-спокусливими гаслами, від яких п'яніли бюргери та крамарі, з часом розлилася ріками крові по країнах Європи, кінчилась фабриками смерті, попелом крематоріїв, злочинами нечуваних до того масштабів. Такий був фашизм німецький, і його коротку історію в усій огидній потворності повторили фашисти українські, що прибрали собі ім'я українських націоналістів.

З самого початку український буржуазний націоналізм устами своєї зломовної еліти, зачманілої від чаду націоналістичної маячні, відкинув те найсвятіше, що несли своєму народові кращі уми української нації — Шевченко, Франко, Леся Українка, які виховували покоління українців в дусі революційної людяності, демократизму, в дусі поваги до інших народів та інтернаціональної солідарності з ними. Творчість світочів української культури, висока їхня мисль виростала на грунті духовного життя самого народу, що завжди був дужий чуттям волелюбності й справедливості, народу, що спільно і братніми народами під ленінським стягом вийшов на барикади Жовтня, щоб вибороти собі вільні простори для розвитку, і вже в нашу епоху перед цілим світом уславив себе красою творчості, титанічним розмахом бу-дівничої праці в ім'я комунізму. Світло мислі Шевченкової, силу думки Франкової тупоголовий націоналізм проміняв на расистську в ніцшеанському дусі маячню, знайшов собі наставників серед слинявих берлінських «юбер-меншів», і не дивно, що ця дорога — дорога національної ганьби і зради тільки й привела туди, куди могла при¬вести відщепенців: в ліси, в звірині лігвища, в розбій, де жертвами лісових пагубців-вовкунів ставали навіть немовлята.

Це вони, що проходили вишкіл душогубства під орудою гітлерівських головорізів, вчиняли дикі розправи над львівською інтелігенцією, виловлювали на шляхах та полях радянських військовополонених та заганяли їх в концтабори; це вони допомагали вигублювати цвіт нашого народу, пакуючи в ешелони українську молодь, сотнями тисяч вивозячи з України юнаків та дівчат на каторгу до рейху. Засліплені люттю до радянських людей, чужерідні й чужі своєму народові, вони вирізували ночами цілі родини активістів, палили хати, на очах у матерів кидали їхніх дітей у криниці... І ці душогубники, що стількох замордували, навчившись кривавого ремесла у своїх фашистських протекторів, це вони ще розбалакують про Україну, про свою належність до українського народу?

"Людської крові не змити"/ Книга фактів, К., 1970 р.ПЕРЕВОД:

История знает немало примеров того, как носители фальшивых человеконенавистнических доктрин неизбежно скатывались в болото вырождения, деградации, из «борцов за идею» превращались в обычных бандитов, палачей, убийц, запятнанных бесчисленными преступлениями перед споїм народом и человечеством. Пена мюнхенских пивных и теми национально-соблазнительными лозунгами, от которых пьянели бюргеры и лавочники, со временем разлилась реками крови по странам Европы, закончилась фабриками смерти, пеплом крематориев, преступлениями невиданных до того масштабов. Такой был немецкий фашизм, и его краткую историю во всей отвратительной уродства повторили фашисты украинские, которые убрали себе имя украинских националистов.

С самого начала украинский буржуазный национализм устами своей зломовної элиты, зачманілої от угара националистической бредятины, отверг то самое святое, что несли своему народу лучшие умы украинской нации — Шевченко, Франко, Леся Украинка, которые воспитывали поколения украинцев в духе революционной человечности, демократизма, в духе уважения к другим народам и интернациональной солидарности с ними. Творчество светочей украинской культуры, высокое их мысль вырастала на почве духовной жизни самого народа, что всегда был сильный чувством свободолюбия и справедливости, народа, совместно и братскими народами под ленинским знаменем вышел на баррикады Октября, чтобы завоевать себе свободные пространства для развития, и уже в нашу эпоху перед целым миром прославил себя красотой творчества, титаническим размахом бу-дівничої труда во имя коммунизма. Свет мысли Шевченко, силу мысли Франко тупица национализм променял на расистскую в ніцшеанському духе бред, нашел себе наставников среди слюнявых берлинских «юбер-меншів», и не удивительно, что эта дорога — дорога национального позора и измены только и привела туда, куда могла привести отщепенцев: в леса, в звериные логова, в разбой, где жертвами лесных пагубців-оборотней становились даже младенцы.

Это они, что проходили подготовку убийства под руководством гитлеровских головорезов, совершали дикие расправы над львовской интеллигенцией, вылавливали на дорогах и полях советских военнопленных и загоняли их в концлагеря, это они помогали вигублювати цвет нашего народа, пакуя в эшелоны украинскую молодежь, сотнями тысяч вывозя с Украины юношей и девушек на каторгу в германию. Ослепленные яростью советских людей, инородные и чужие своему народу, они вырезали по ночам целые семьи активистов, жгли хаты, на глазах у матерей бросали их детей в колодцы... И эти душогубники, что стольких убили, научившись кровавого ремесла в своих фашистских протекторов, это они еще розбалакують об Украине, о своей принадлежности к украинскому народу?

"Людської крові не змити"/ Книга фактів, К., 1970 р.
promo varjag2007su february 18, 2019 14:57 28
Buy for 100 tokens
Друзья и читатели моего блога! Вы все знаете, что все годы существования моего блога мой заработок не был связан с ЖЖ. Т.е. я не была связана и не имела никаких обязательств материального характера ни перед какими политическими силами и различными группами, кроме дружеских уз и благодарности…
Варяг

Почему обвалилась украинская промышленность

Украинская промышленность — на пороге кризиса. По итогам октября падение производства составило рекордные 5%, а в перерабатывающей промышленности — и вовсе 6%. За 10 месяцев этого года, по данным Госстата, темпы падения не такие большие — 0,6%. Общую ситуацию вытянуло несколько относительно удачных месяцев.

Но они были не у всех.

Так, металлургия за 10 месяцев просела почти на 12%, автопром  - на 15,4%, текстильное производство — на 9%.

И негативные тенденции только усиливаются. Этому способствует ситуация как на внешних рынках, так и внутри страны.

К примеру, металлурги страдают из-за рекордного снижения цен на их продукцию — на мировых рынках котировки на металл — минимальные с 2016 года.

Легпром обваливает сразу несколько факторов.

Collapse )

Гуцулка

Голодоморный цинизм высшей пробы

Украинцы вымерли
Современная украинская живопись.
Художник - Иван Новобранец
Социальная реклама на улицах Киева
Каштани вживали в їжу. Під час голодомору. З філіжанкою кави.
Гуцулка

В Калуше толпа издевалась над женщиной-фельдшером из "Скорой помощи"

В Калуше Ивано-Франковской области толпа людей атаковала "скорую помощь", обвиняя женщину-фельдшера в пьянстве. Об этом сообщает сайт Вікна.

Инцидент произошел вечером 21 ноября на проспекте Леси Украинки, когда медики отправились помогать пострадавшим в дорожно-транспортном происшествии. Его подробности журналистам рассказал исполняющий обязанности главного врача Калушской станции скорой и неотложной медицинской помощи Юрий Ейна, который был на месте происшествия.

По словам врача, бригада приехала на место аварии очень быстро - в течение шести минут, хотя для выездов по городу отводят 10 минут. Однако это не спасло медиков от упреков в том, что они долго ехали.

Вскоре "скорую" заблокировала разозленная толпа. Люди окружили машину и вели себя агрессивно, угрожая медработникам и оскорбляя их.

Ейна прибыл на место конфликта, но его не подпускали к машине, потому что он якобы приехал выгораживать своих работников. В конце концов он пробился к "скорой" и узнал причину недовольства толпы: 44-летнюю женщину-фельдшера обвиняли в том, что она пьяна, так как "у нее блестят глаза и она трясется".

Ейна не поверил обвинениям, поскольку знал фельдшера как добросовестную работницу, вообще не употреблявшую алкоголь. А ее стаж на "скорой" составляет более 20 лет.

В итоге несчастную женщину, находившуюся в кабине "скорой", силой вытащили из машины и посадили в салон. В нем уже находились люди из толпы и работник полиции с прибором для определения содержания алкоголя в крови.

"Более того, четыре-пять человек держали мобильные перед лицом фельдшера и снимали это все на видео. Сопровождалось все криками, матом, оскорблениями и угрозами. Аргументы, что это ненормально, что они не имеют права так себя вести, не произвели никакого впечатление", - рассказал Ейна.

Женщина согласилась пройти тест на алкоголь. От стресса у нее около 20 минут не получалось как следует подуть в трубку. В конце концов проба была сделана и показала отрицательный результат. После этого посторонние вышли из машины и толпа начала расходиться. Никто не извинился перед медиком.

Примечательно, что все это время рядом находились работники полиции, однако никто не защитил женщину от хамства и угроз.

Collapse )

Путин

Как Ельцин выбрал Путина«Он видел в нем человека, который продолжит реформы». Юмашев рассказал, как Ельцин выбрал Путина

Бывший руководитель администрации Ельцина дал большое интервью Владимиру Познеру

Зять Бориса Ельцина и руководитель его администрации в 1997–1998 гг. Валентин Юмашев дал большое интервью Владимиру Познеру, в котором рассказал подробности появления Владимира Путина в Кремле. «Ведомости» выбрали самые интересные высказывания Юмашева.

***Как Чубайс рекомендовал назначить Путина в Кремль***

ым познакомился, – это март 1997 г. Путина я представлял в администрации, зал был примерно такой же: с одной стороны Кудрин (он оставил пост замглавы АП – глава контрольного управления. – «Ведомости»), уже уходящий, с другой – Владимир Владимирович, приходящий. И в центре я, как глава администрации».

***Угроза из КГБ***

«Этой темы вообще не было. Она вообще отсутствовала. Что мне говорил Чубайс: приходит человек, который был первым замом Собчака (бывший мэр Санкт-Петербурга Анатолий Собчак. – «Ведомости»), на нем огромная ответственность лежала все эти годы,потому что Анатолий Александрович [Собчак] не очень любил всю эту хозяйственную каждодневную деятельность. И это все было на плечах у Путина. И в первое мое знакомство с Путиным я понимал: это человек, который проработал с Собчаком, который понимает, как работает огромное хозяйство, знает, как устроена власть.

Когда я пришел в администрацию, было огромное количество разных сотрудников. Кто-то – бывший председатель облисполкома, кто-то работал в КГБ, как Владимир Владимирович [Путин], кто-то был дипломатом, кто-то был первым секретарем обкома, мой президент, все это в 1990-е была единая история». Огромное количество людей, которые работали в ФСБ, уходили из ФСБ по собственному пониманию, что они не могут работать в этой организации. Если вы почитаете воспоминания Владимира Владимировича, он ушел из КГБ в момент, когда большое количество коллег ушло, при этом многие остались. <...>

Чтобы было совсем понятно, как я к этому отношусь: директор фонда Ельцина – бывший сотрудник КГБ. Блестящий демократ и человек. То, что раньше человек работал в КГБ, – это для меня вообще ничто, не было важно».

***Почему Немцов не стал преемником***

«Одна из главных его [Ельцина] задач было найти человека, который в июле 2000 г., когда должны были бы пройти выборы, станет президентом страны.На самом деле мы знаем несколько кандидатов, о которых публика знала и обсуждала их.Борис Немцов, например. Борис Николаевич [Ельцин] его даже представлял лидерам зарубежных стран, когда они были вместе в командировках.И Боря после 1997 г., когда его вырвали из Нижнего Новгорода, а он кстати не хотел переезжать в Москву, стал федеральной фигурой. И мы [в администрации президента] поcтоянно измеряли рейтинги всех возможных кандидатов в президенты – Зюганов, Явлинский и т. д. И естественно, когда Боря стал работать первым замом в правительстве, то он попал в списки замеров. И наверное, к осени 1997 г. Боря был на первом месте, у него рейтинг был более 30% и он был реальный кандидат в президенты. И в принципе для Бориса Николаевича было в тот момент очевидно, что Немцов – кандидат номер один.

Collapse )Варяг

Протокол допроса члена УПА

Протокол допроса
1944 года, мая месяца, 23 дня.


Я, оперуполномоченный Дедеркальского РО НКВД л[ейтенан]т Овчаренко Я.Д., допросил задержанного:

Вознюка Федора Ирадионовича, 1921 года рождения, уроженец с. Радошевка Дедеркальского р[айо]на Тарнопольской обл., по национальности украинец, гр[аждани]н СССР, с 1940 по 1941 был комсомолец, с образованием 4 класса, по происхождению из крестьян-середняков, родители занимались с/хозяйством.

[…]
25 апреля 1943 года меня приняли в банду бандеровцев. Станичный Ерчук С.И. вечером забрал меня и отвел в Загаецкий лес Дедеркальского р[айо]на и сдал коменданту боевки Тикальскому Ивану Франковичу по псевдониму “Ключ”. Боевка, которой командовал “Ключ”, в это время была единственная бандгруппа в Дедеркальском районе и насчитывала в своем составе 20 человек. Командир боевки “Ключ” – Тикальский Иван Франкович, 1920 г. рожд., украинец, проживавший в с. В. Дедеркалы, сейчас убит. Его помощником был “Довбня” – Яцюк Илья Степанович, возрастом 23–24 года, проживавший в с. Шкроботовка Дедеркальского р[айо]на. Сейчас он ховается в Дедеркальском районе. Занимаемая его должность – начальник организационно-мобилизационного отдела по Дедеркальскому району. Сейчас псевдоним его “Шугай”. 26 апреля 1943 г. из Загаецкого леса мы ушли на операцию в с. Загорцы, где разгромили помещика Козерацкого. Забрали бензин килограмм 50, масло машинное 5 кг, свинью, пару лошадей, и вернулись в Загаецкий лес. После этого к нам шла молодежь каждый день и комендант боивки “Ключ” собирал их по 10–15 человек и направлял в штаб Кременецкого округа, который находился в Антоновских лесах. Командиром Кременецкого окружного штаба был в то время “Крук”, сам из села Верещаки Вышгородецкого района, фамилию, имя, отчество и местонахождение его я не знаю. Его помощником был “Кропыва”, служивший в с. Вышневцы к[оманди]ром полиции. Недели две тому назад его убили в с. Кордышев Шумского р[айо]на. В последнее время его псевдоним был “Мыкола”. Командиром хозяйственной части округа был “Каминь” – Яскевич Леонтий, месяц тому назад я его видел в Еловецких лесах Шумского р[айо]на. Перед нашей боевкой была поставлена задача убивать и грабить всех поляков и евреев на территории Дедеркальского р[айо]на. Я лично принимал участие в погроме поляков и евреев в Дедеркальском районе в с. Котляровка 10–15 мая 1943 г. Там мы сожгли 10 хозяйств поляков, убили человек 10, а остальные убежали. Взяли лошадей 6 шт., 8 коров, посуду, 3 свиней. 5 или 6 мая мы расстреляли семью поляков в с. Радошевка, на Михайловских хуторах мы сожгли 5 хозяйств поляков и убили человек 5. Числа 20 мая меня отправили в окружной штаб в Антоновецкий лес Шумского р-на. Там формировалась сотня “Голуба”.
[…]


Collapse )


Варяг

Контур.Фокус рассказал о "Рогах и копытах", об Остапе Бендере и об Откатах

Контур.Фокус рассказал о "Рогах и копытах", об Остапе Бендере и об Откатах

Контур.Фокус - это не только серьёзно и достоверно, но также весело. И даже почти КВН.  :)

Ибо:


Collapse )
США

В США построят первый в мире центр для производства компоста из человеческих телВ Сиэтле, что в Соединенных Штатах Америки, построят первый в мире центр для компостирования человеческих тел – экологическую альтернативу погребению и кремации. Как сообщает онлайн-журнал Dezeen, строить центр будет американская фирма Olson Kundig Architects. Ее владелица Катрина Спейд разработала концепцию строительства еще в 2016 году.

Здание площадью 1719 кв. м должны построить до весны 2021 года. Это будет открытое пространство с арочным деревянным потолком и мансардными окнами. Белые стены будут порталы, в которых будут располагаться специальные сосуды с телами, которые раскладываются. Также в центре будет специальный зал для проведения прощальных церемоний. В центральной комнате будут готовить тела к компостирования.

В компании отмечают, что компостирование останков тратит в восемь раз меньше энергии, чем кремация, и сокращает выброс углекислого газа в атмосферу. По сравнению с традиционным погребением компостирования занимает меньше пространства. Кроме того, это в несколько раз дешевле, чем традиционные похороны. Единственное, что может стать препятствием для превращения в удобрение, это определенные заболевания человека, которые могут отравить почву. Если полученный компост никто не захочет забрать, компания отправит его на восстановление лесов на юге штата Вашингтон.

Добавим, что Вашингтон стал первым в США штатом, который разрешил использование тел умерших в качестве удобрения.

Варяг

Благодаря новым правилам ЖЭКи и ОСМД могут взвинтить стоимость своих услуг

Из-за субсидий на коммуналку могут пострадать члены ОСМД, фото: Страна
Из-за субсидий на коммуналку могут пострадать члены ОСМД,

Из-за субсидий на коммуналку уже в ближайшее время в Украине могут подорожать услуги ЖЭКов, ОСМД и управителей многоквартирных домов (обслуживание придомовой территории, вывоз мусора и пр.).

Причина банальна - организации, обслуживающие многоэтажки, стали посредниками между государством и получателями субсидий. Теперь им предстоит следить за точностью передачи данных счетчиков на тепло и горячую воду, а также аккумулировать на специальных счетах субсидии, которые поступают в безналичной форме, а уже дальше "разбрасывать" деньги поставщикам услуг.

"Государство пытается повесить на управителей некую социальную функцию. Это чревато дополнительными расходами, которые ОСМД заложат в стоимость услуг для всех жильцов - и субсидиантов, и тех, кто оплачивает коммунальные счета со своего кармана", - говорит руководитель Ассоциации профессиональных управителей недвижимостью Украины Андрей Никончук.

"Страна" разбиралась, как ЖЭКи и ОСМД будут "раздавать" субсидии и почему украинцам за это придется доплачивать.

"Живые деньги" - только для тех, кто успел

ЖЭКи и ОСМД включили в схему субсидий согласно постановлению Кабмина №807 от 14 августа этого года. Это тот самый документ, который, якобы, "упрощает" оформление компенсаций по коммуналке.

Collapse )

Свидомит

Эдуард Матюха - украинский Штирлиц или банальный вор?

Украинский разведчик Эдуард Матюха под прикрытием больше пяти лет на неподконтрольной территории Донбасса выполнял задание Министерства обороны Украины и некоторое время даже был "народным мэром"Горловки.

Об этом говорится в сюжете "ТСН".

Представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий рассказал, что Эдуард пять лет провел без семьи, жена ничего не знала о миссии мужа и переехала в Киев, думая, что ее муж работает на сепаратистов.

Для Матюхи даже создали статью на сайте Миротворец.

"Очень удачная идея была с моей стороны создать сайт Миротворец и включить меня на этот сайт, с моей подачи. Это открыло мне двери всюду. А еще упоминание о том, что я был народным мэром, сделало меня героем на все две "республики", - рассказал Матюха.

Он также заявил, что в после своего недолгого мэрства он состоял в местной компартии и контактировал с коллегами из России.

По словам Матюхи, именно он якобы стравил Безлера и Стрелкова, из-за чего последний оказался без поддержки в Славянске и вынужден был оставить город.

В "ДНР" прокомментировали заявления Матюхи. "Депутат Народного совета" Владислав Бердичевский заявил, что "мэром" он был три дня и далее в органах "власти" сепаратистов не работал - соотвественно, ни к каким тайнам он допущен не был.

"Этот, прости Господи, "коммунист" и "народный мэр" на ТРИ ДНЯ - никто и звать его никак, ни к каким гостайнам он допущен не был, а весь вред для ДНР, который он создал - заключался в воровстве и продаже гуманитарной муки, пока ему не дали по лапам. Кого он там сталкивал или стравливал, шут гороховый.  Какая страна - такие и разведчики" - написал так Бердичевский у себя в телеграм-канале Breeg Time.

Collapse )

Бывший "мэр" оккупированной Горловки оказался украинским разведчиком ГРУ Минобороны, - прокомментировал в телеграм-канале Андрей Портнов. - Кроме того, это именно он создал сайт Миротворец и пять лет делал вид, что поддерживает оккупантов. А ещё для легенды оставил жену, которая из-за его работы на боевиков переехала в Киев, - заявил сам разведчик и его начальство в ГРУ.

Дорогие разведчики, пожалуйста, заранее записывайте где-то свою точную легенду, потому что участились случаи, когда ваши сотрудники по легенде внедряются в банду, а потом под видом оперативного задания грабят гастрономы
.

Варяг

Террор ОУН-УПа на Западной Украине 40–50-х годо

Свидетельства очевидца

«Весной 1946 г. по селам Острожского района Ровенской области ходила листовка, в которой за мою голову бандеровцы обещали 300 000 рублей», — рассказал мне Андрей Шостя, ветеран Великой Отечественной войны, в то время работавший секретарем Острожского райкома комсомола. От гибели моего собеседника спас один из местных жителей, который предупредил о готовящейся засаде.

Информацию Андрей Григорьевич передал начальнику местной милиции, и тот отправил на место засады оперативную группу. В ходе короткого боя несколько бандеровцев были убиты, а остальных взяли в плен. Интересно, что в этой группе находились двое немецких солдат.

Андрею Шосте было хорошо известно, чем занимаются боевики УПА:

— Весной 1945 г. меня направили в Ровенскую обл. для помощи местным комсомольским организациям. Я оказался в Сарненском районе. Однажды меня вызвали в райком и сообщили, что в Черном лесу бандеровцы устроили засаду на поезд с ранеными. Меня включили в комиссию, которую возглавил секретарь райкома Стабровский, и отправили к месту ЧП. То, что мы увидели, было: три санитарных вагона, заполненные ранеными, все убиты топорами и ножами. Сопротивляться никто не мог, поскольку все были безоружными.

Спустя некоторое время попал в засаду наш секретарь обкома комсомола по военно-физкультурной работе майор Татарко, инвалид войны. Мы искали его 10 дней. Когда нашли, то оказалось, что у него выколоты глаза, отрезаны уши и язык. Также ему отрубили пальцы на руках и ногах, отрезали половой орган и обмотали тело колючей проволокой.

Collapse )

Снайпер-Танкистка

Украина пытается в массовом сознании заменить холокост голодомором

Тут меня в личку попытались убедить, что термин "голодомор" вместо "голода" и "голодовки", как говорили на протяжения более, чем полстолетия у нас на Украине, впервые употребили не диаспорные униаты в США, а в чехословацком журнале Vecernik P.L.», где была 17 августа 1933 г. опубликована статья«Hladomor v SSSR». И что это просто калька с чешского, тем более, что в Побдебрадах в Чехии было много петлюровских беглецов с Украины.

Возможно, на Западной Украине, где в те же годы свирепствовал голодоморный террор, и использовали кальку с чешского языка. Тем более, что один из самых жестоких карателей УПА имел наводящее ужас псевдо "Голодомор". Но у нас на Украине использовали привычное "голод",, "голодовка".

Как я писала, попытки заменить в массовом западном сознании понятие холокоста и евреев как наиболее пострадавшей нации в результате нацистского геноцида на голодомор и украинцев как нации, наиболее пострадавшей в результате коммунистического геноцида начались в 1983-м году, в 50-летнюю годовщину голода..

Эта идея - голодомора-холокоста, - впервые была озвучена через молодую (тогда) Катерину Чумаченко в начале 80-х годов.

Кстати, эта публикация в очередной раз доказывает русофобские истоки сегодняшних т.н. "декоммунизационных" законов - в начале 80-х годов, когда даже в воспаленном воображении никто не мог себе представить развал СССР, диаспорные последыши фашистов обвиняли в голоде не СССР, а Россию, которая пережила такой же голод. Несмотря на то, что в почти таком же голодном 1929-м году на Украину в качестве продовольственной помощи из РСФСР поступило больше зерна,, чем УССР тогда произвела.

Ну, а отцом украинского голодомора вместо голода был Леонид Кравчук, который перенес на землю тогда еще УССР диаспорный свежепридуманный термин "голодомор". Первый голодоморный памятник на Украине был установлен еще во времена владычества московского антиукраинского рЫжима!
Летом 1991 года в Лубнах Полтавской области был воздвигнут, освящен и торжественно открыт "Курган Скорби памяти жертв голодомора 1932-1933 годов". Открывали этот мемориал Председатель Верховного Совета УССР Леонид Кравчук, Председатель Совета национальностей Верховного Совета СССР Борис Олийнык и зам. директора Института литературы АН УССР, член-корреспондент АН УССР Николай Жулинский.


Collapse )
Варяг

Психбольница для "героев АТО"Хакеры из "Спрута" выложили документы из Днепропетровской психбольницы https://dkpl.at.ua/, куда отправляют "героев АТО" у которых во время нахождения на Донбассе поехала крыша. С начала 2019 года по ноябрь 2019 года только в эту психушку поступило 623 человека с различными проблемами с головой. И это только по Днепропетровской области.
Всего 72 листа с пациентами из "зоны АТО". Обращает на себя внимание примечательный факт, что большое количество персонажей у которых по документам "не удовлетворительное состояние" находились в больнице всего лишь пару-тройку дней, вплоть до месяца, когда их формально выписывают. А потом люди еще удивляются поехавшим персонажам, которые решают проблемы гранатами украденными из воинской части.

Психушка для "героев АТО"
Collapse )


Источник
.

Варяг

"Кто не за Юраша, тот москаль".

Назначение Юраша на пост главы Госслужбы по вопросам и свободы совести хотят продавить через сбор подписей

Украинская ассоциация религиоведов обнародовала письмо в поддержку Андрея Юраша, потенциального кандидата на пост главы Государственной службы по вопросам этнополитики и свободы совести. Об этом сообщила вице-президент организации Людмила Филипович на своей странице в Facebook.

Письмо адресовано президенту Владимиру Зеленскому, премьер-министру Алексею Гончаруку и министру культуры, молодежи и спорта Владимиру Бородянскому.

Авторы призывают избрать "достойного человека, который бы не просто засвидетельствовал глубокие знания в сфере государственно-церковных отношений и этнополитики, но и продемонстрировал способность быть эффективным медиатором в этой области, решать по-настоящему сложные проблемы, которые здесь возникают".

Скриншот: Facebook/Людмила Филипович

Collapse )
Варяг

Их обвинили в попытке устроить голод в стране в 1933г.

Их обвинили в попытке устроить голод в стране в 1933г. - I
Их обвинили в попытке устроить голод в стране в 1933г. - I
Сегодня в комментах меня попросили опубликовать материал о том, что в советское время судили лиц, причастных к организации голода на Украине в 1932-33 гг. лиц, которые имеют отношение к украинским националистам. Выполняю просьбу - этот и следующий материал об этих персоналиях (более подробно о перечисленных в материале лицах можете прочесть в материале "Мины голодомора в окопах информационной войны").

Этот день с истории
1933 год - судебная тройка ГПУ СССР приговорила к высшей мере социальной защиты четырех членов "украинского филиала вредительской организации в системе органов Наркомзема и Наркомсовхозов"  - организации Федора Конара за организацию голода в зерносеющих районах СССР.
"...действия арестованных имели своей целью подорвать крестьянское хозяйство и вызвать голод в стране".

По просьбе и наводке моей френдочки  varjag-2007

"Сообщение ОГПУ

За последнее время органами ОГПУ раскрыта и ликвидирована контрреволюционная вредительская организация в некоторых органах Наркомзема и Наркомсовхозов, главным образом в сельско-хозяйственных районах Украины, Северного Кавказа, Белоруссии.
В состав контрреволюционной вредительской организации входили главным образом государственные служащие, в большинстве своем - выходцы из буржуазных и помещичьих слоев.
Большинство арестованных признало свою виновность в организации контрреволюционной вредительской организации в сельском хозяйстве, выразившейся:1) в умышленной порче и уничтожении тракторов и сельхозмашин, 2) в умышленном засорении полей и понижении урожайности, 3) в поджоге машинно-тракторных станций и льнозаводов, 4) в расхищении хлебных запасов колхозов, 5) в дезорганизации сева и уборки, 6) в уничтожении поголовья рабочего и продуктивного скота.

Материалами следствия и показаниями арестованных вредителей установлено, что действия арестованных имели своей целью подорвать крестьянское хозяйство и вызвать голод в стране.
Арестовано свыше 70 человек, в том числе:
1. Конар, он же Полащук Федор Михайлович.
2. Кременецкий Николай Николаевич.
3. Скорупский Эдуард Сигизмундович.
4. Кузнецов Иван Васильевич.
5. Вольф Моисей Михайлович.
6. Крамаренко Иван Трофимович.
7. Руднев Тихон Михайлович.
8. Коварский Михаил Ефимович.
9. Корой Иван Александрович.
10. Михайловский Георгий Николаевич.
11. Телегин Николай Фомич.
12. Покровский Сергей Степанович.
13. Фоменко Стахий Калинович.
14. Гончаренко Андрей Яковлевич.
15. Борщик Варфоломей Данилович.
16. Пономаренко Александр Степанович.
17. Радзевич Иван Викентьевич.
18. Бабак Иван Асонович.
19. Шабанов Иван Андреевич.
20. Маньковский Алексей Васильевич.
21. Федоров Николай Панич.
22. Пасичник Иван Григорьевич.
23. Тарасов Михаил Андреевич.
24. Сапего Семен Фомич.
25. Будай Павел Петрович.
26. Улитин Тимофей Макарович.
27. Богачев Александр Николаевич.
28. Зеленков Александр Иванович.
29. Иванов Алексей Николаевич.
30. Гедеонов Сергей Александрович.
31. Зинченко Александр Иванович.
32. Бойко Иван Иванович.
33. Фещенко Давыд Яковлевич.
34. Шевченко Емельян Иванович.
35. Кияшко Федор Васильевич.
36. Усиенко Максим Васильевич.
37. Беляев Тихон Константинович.
38. Стебулис Иосиф Викентьевич.
39. Соколов Владимир Давыдович.
40. Евко Алексей Захарович и др.
Следствие заканчивается".

Газета "Правда" от 5 марта 1933г


 

Продолжение темы. В фамилиях, инициалах преступников могут быть неточности – набирал по нечеткому фото газеты.

«Сообщение ОГПУ.

На основании постановления ЦИКа Союза ССР от 15 ноября 1923года, коллегия ОГПУ, рассмотрев в судебном заседании своем 11 марта1933г. дело арестованных, - выходцев из буржуазных и помещичьих классов, - государственных служащих в системе Наркомзема и Наркомсовхозов – по обвинению их в контр-революционной вредительской работе в области сельского хозяйства в районах Украины, Северного Кавказа, Белоруссии

постановила:
За организацию контр-революционного вредительства в машинно-тракторных станциях и совхозах ряда районов Украины, Северного Кавказа и Белоруссии, нанесшего ущерб крестьянству и государству и выразившегося в порче и уничтожении тракторов и сельскохозяйственных машин, умышленном засорении полей, поджоге машинно-тракторных станций, машинно-тракторных мастерских и льнозаводов, дезорганизации сева, уборки и обмолота с целью подорвать материальное положение крестьянства и создать в стране состояние голода
-ПРИГОВОРИТЬ К ВЫСШЕЙ МЕРЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ – РАССТРЕЛУ – нижеследующих, наиболее активных участников указанной контр-революционной вредительской организации:

1. Конар он же Полащук Федор Михайлович.
2. Кузнецов Иван Васильевич.
3. Кременецкий Николай Николаевич.
4. Руднев Тихон Михайлович.
5. Телегин Николай Фомич.
6. Вольф Моисей Михайлович.
7. Скорупский Эдуард Сигизмундович.
8. Коварский Михаил Ефимович.
9. Корой Иван Александрович.
10. Покровский Сергей Степанович.
11. Моисеев Борис Федорович.
12. Порогов он же Пирогов Игнат Петрович.
13. Крамаренко Иван Трофимович.
14. Михайловский Георгий Николаевич.
15. Фабрикант Яков Осипович.
16. Фоменко Стахий Калинович.
17. Гончаренко Андрей Яковлевич.
18. Пономаренко Александр Степанович.
19. Родзевич Иван Викентьевич.
20. Бабак Иван Асонович.
21. Зинченко Иван Николаевич.
22. Шабанов Иван Андреевич.
23. Пасичник Иван Григорьевич.
24. Кияшко Федор Васильевич.
25. Беляев Тихон Константинович.
26. Тарасов Михаил Андреевич.
27. Сапего Семен Фомич.
28. Будай Павел Петрович.
29. Улитин Тимофей Макарович.
30. Богачев Александр Николаевич.
31. Зеленков Александр Иванович.
32. Иванов Алексей Николаевич.
33. Гедеонов Сергей Александрович.
34. Головко Андрей Гаврилович.
35. Маньковский Алексей Васильевич.

ЗАКЛЮЧИТЬ В ТЮРЬМУ СРОКОМ НА ДЕСЯТЬ ЛЕТ нижеследующих обвиняемых:

1.Штерн Григория Лазаревича(?).
2. Черномордин Виктора Семеновича(?)
3. Евневич Александра Афанасьевича.
4. Пороховникова Александра Яковлевича.
5. Левшина Макса Моисеевича.
6. Кирнарского ивана Александровича.
7. Оршанского Самуила Исааковича.
8. Волкова Николая Михайловича.
9. Зимний Алексея Павловича.
10. Вихляева Александра пантелеймоновича.
11. Жданова Леонида Сергеевича.
12. Дубровина Диомида Афанасьевича.
13. Озерова Александра Семеновича.
14. Григорович Дмитрия Артемовича.
15. Сапожникова Владимира Ивановича.
16. Шеховцева Степана Федоровича.
17. Кушниренко Павла Сильвестровича.
18. Арсененко Дениса Анисимовича.
19. Белова Михаила Никитича.
20. Лашковича Адама Францевича.
21. Хлиманова Владимира Потаповича.
22. Дражковича Владимира Ивановича.

ЗАКЛЮЧИТЬ В ТЮРЬМУ СРОКОМ НА ВОСЕМЬ ЛЕТ нижеследующих обвиняемых:
1. Кошлакова Владимира Александровича.
2. Боровикова Николая Георгиевича.
3. Долт Абрама Михайловича.[ Долт Абрам Михайлович, 1894 г. р., уроженец г. Бердичев Житомирской обл. УССР, еврей, беспартийный, зав. снабжением и финансовым отделом Трактороцентра (г. Москва). Коллегией ОГПУ 11.03.1933 г. осужден по ст. 58-4-6-7 УК РСФСР на 8 лет ИТЛ. Отбывал наказание в Соловецкой тюрьме. Особой тройкой УНКВД ЛО 25.11.1937 г. приговорен по ст. 58-2-11 УК РСФСР к высшей мере наказания. Расстрелян в г. Ленинград 8.12.1937 г.
http://www.solovki.ca/camp_20/international/international_jewr.php
ДОЛТ АБРАМ МИХАЙЛОВИЧ
Номер в БД:5547
Род.: 1894, УКРАИНСКАЯ ССР, ЖИТОМИРСКАЯ обл., БЕРДИЧЕВ
Дата смерти: 08.12.1940, ? ПО СВИД. О СМЕРТИ
Работа: УКРСОВХОЗОБЪЕДИНЕНИЕ СТ.ИНСПЕКТОР
Репр.1: АРЕСТ - 11.03.33, УКРАИНСКАЯ ССР, ХАРЬКОВСКАЯ обл., ХАРЬКОВ
Приговор 1: 1933, 8 ТЮРЬМЫ
www.memo.ru/history/arkiv/op1-5-d.htm
]
4. Бойко Ивана Ивановича.
5. Пупко Самуила Демьяновича.
6. Силло Михаила Григорьевича.[в интернете данных нет]
Микуц Ивана Георгиевича.[ • Микуц Иван Юльевич
(варианты фамилии: Микун) Родился в 1883 г., с.Костеланы, Бессарабская губ.; литовец; Агроном. Работал в Одесском областном земельном управлении.. Проживал: г.Одесса.
Приговорен: КОГПУ 11 марта 1933 г., обв.: 58-4, 6, 7.
Приговор: 8 лет тюремного заключения.
Источник: Архив НИЦ "Мемориал" (Санкт-Петербург)
• Микуц Иван Юльевич
(варианты фамилии: Микун) Родился в 1883 г., с.Костеланы, Бессарабская губ.; литовец; Заключенный Соловецкой тюрьмы особого назначения.
Приговорен: Ос. Тр. УНКВД ЛО 25 ноября 1937 г.
Приговор: ВМН Расстрелян 8 декабря 1937 г. Место захоронения - г.Ленинград.
Источник: Архив НИЦ "Мемориал" (Санкт-Петербург)
lists.memo.ru/d22/f375.htm ]
7. Кротова Ивана Макаровича.
8. Кухаренко Николая Александровича.
9. Емельянова Александра Абрамовича.
10. Савич Михаила Федоровича.
11. Машканова Арсения Ивановича.[в интернете данных нет]
12. Коссобудского Иосифа Ивановича.[в интернете данных нет]
13. Закревского Ивана Илларионовича.
14. Мельниченко Максима Федоровича.
15. Воцко Макара Прокофьевича.
16. Стебулис Иосифа Викентьевича.[в интернете данных нет]
17. Титова Антона Асоновича.
Приговор приведен В ИСПОЛНЕНИЕ.

Председатель ОГПУ В.Менжинский".    "Правда" от 12 марта 1933г.
У меня вопросы:
1.Если современная украинская власть столь озабочена поиском виновных пресловутого «голодомора», т
о почему она упорно не замечает ни этот процесс, ни этих преступников, наказанных Советским государством как раз за действия, имеющие своей целью именно организацию голода?
2. Почему это я впервые выкладываю в интернет эти материалы, а не жаждующие «исторического возмездия» украинские нацисты (националистами их уже трудно называть после последних указов Ющенко)?
3. Если у кого-то есть сомнения по поводу вины этих преступников, то почему никто не доказывает их невиновность?
4. Почему процесс не освещался широко в печати?


Проверил несколько фамилий – некоторые расстреляны в 1937гг. Так что, в 1937г. расстреливали может этих граждан и не за новые преступления (расстрел в один день), но рыльце у них было в пушку – это точно.

Продолжение следует: о том, как за организаторов голода заступились англичане. Вы когда-нибудь слышали, чтобы они заступались за «чужих»?


Историк разведки, в прошлом резидент НКВД в Испании, перебежчик А. М. Орлов в своих воспоминаниях, написанных в США, рассказывает о Конаре, как о настоящем «крупном шпионе»[73]. По версии Орлова, реальная фамилия Конара — Полещук, он был снабжён польской разведкой партбилетом убитого красноармейца и заброшен в Советскую Россию в 1920 г. Конар был арестован после того, как знавший красноармейца Конара сотрудник МТС, объявил, что зам. наркома лишь выдаёт себя за такового, а «на самом деле вовсе не Конар»[73].

Роберт Конквест, дословно повторяя версию А. Орлова, пишет: «Среди шпионских дел есть только одно по-настоящему значительное — дело Конара»[79].

«Шпион Конар» упоминается в документальном романе Юлиана Семёнова «Ненаписанные романы». Там версия А. М. Орлова вложена в уста пожилого чекиста, который стремится доказать, что и Ежов был шпионом[28].

Многократно тема «шпиона Конара» возникала в дискуссии о причинах Голодомора[80][81]. Журналистка Мирослава Бердник говорит в интервью 9 февраля 2010 года:

Но практически ничего не говорится о внешнем факторе. И хотелось бы на этом аспекте остановиться более детально и обратить внимание на публикацию в «Правде» от 5 марта 1933 года, где сообщалось о разоблачении контрреволюционной организации в органах Наркомзема и Наркомсовхозов на Украине, на Северном Кавказе и в Белоруссии. «Материалами следствия и показаниями арестованных вредителей установлено, что действия арестованных имели своей целью подорвать крестьянское хозяйство и вызвать голод в стране», — писала тогда газета. Во главе организации стоял Фёдор Конар (Палащук) — заместитель комиссара земельных дел СССР, уроженец Галичины, в прошлом сечевой стрелец[82].

Варяг-моряк

Житель Тернополя о том, как галичане жили во времена Австро-Венгрии: "Село страшно пило"

Житель Тернополя о том, как галичане жили во времена Австро-Венгрии: "Село страшно пило"

Франц Иосиф I — император Австрийской империи

Коренному жителю Тернополя пану Роману (1926 года рождения) задают вопрос:

- Дедушка и бабушка, что вспоминали про австрийские времена?
- Про австрийские времена мама рассказывала: село страшно пило!

....
- Вы говорите, что очень много пили. Что пили?
- Горилку. Были корчмы. В каждом селе были одна, две, три корчмы. Их держали евреи... Вы себе не представляете как селяне бедно жили!
- Все из-за того, что не имели земли?
- Не имели земли. Не было земли. Богаче всех был дядка Нелька, мамин родной брат, а остальные люди имели клочки земли.
- Других способов заработать не было? Или не давали?
- Не было совсем. Пан привозил гуцулов, когда нужно было жать.
- Почему гуцулов? Дешевле?
- Столько было земли, что село не могло. Серпом жали. Представляете, что значит серпом жать?! Горстку, горстку, каждый себе серпом нажал. И днем нельзя было жать, жара была такая большая...


Видео с канала "Давній Тернопіль". На канале выкладывают интервью с пожилыми жителями Тернополя.
Собственно видео - подтверждение тому, что написал про жизненный уровень галичан львовский историк Леонид Соколов в книге "Осторожно: "украинство"!" (2009 год)«Королевство Голиции и Голодомории» или Каким был жизненный уровень галичан под властью Австрии.

Collapse )
Бандера

Гуманитарный экстаз им. Вятровича

Почитание памятных дат и юбилеев, которые ВР утверждает на законодательном уровне, является важной составляющей исторического позиционирования Украины как современного государства.

В еще более широкой трактовке — это структурный маркер гуманитарной политики страны. Исторические фигуры и события, включенные в фокус чествования на государственном уровне, отражают идеологический базис, который отображает суть политики правящего класса.

31 октября в ВР зарегистрирован законопроект №2364 «О праздновании памятных дат и юбилеев в 2020 году». Соавторами скромного документа являются сразу 18 народных депутатов: восемь от «Слуги народа»; пять от группы «За будущее»; по два от «Батькивщины» и «Европейской солидарности» и один внефракционный. Компанию в законотворчестве, в лице «слуг» Александра Ткаченко и Никиты Потураева, составили «порошенковцы» Николай Княжицкий и София Федина.

Когда изучаешь документ, складывается впечатление, что подготовлен он под редакцией скандального Владимира Вятровича. Рассмотрим подробнее, что дружная команда депутатов предлагает отмечать украинцам в следующем году.

Праздничные бокалы за передачу полякам Западной Украины

Практически в начале списка «Известных событий в Украине», которые предлагают отмечать на государственном уровне, указано: «400 років з часу відновлення православної ієрархії у Києві та обрання Київським православним митрополитом Йова Борецького (1620)». Это очевидное возвращение к риторике «Армія. Мова. Віра», которая, казалось бы, должна была кануть в Лету вместе с президентством Порошенко. Празднование этой даты — повод для сплочения рядов сторонников ПЦУ, которые сейчас переживают не лучшие времена, лишившись активной господдержки и воюя со вчерашним союзником — УПЦ КП Филарета.

Безусловно, слово «возобновление» в данном контексте не просто режет слух, а вызывает откровенное недоумение. Посвящение Иерусалимским патриархом Феофаном III митрополита Борецкого в 1620 г. стало результатом разделения в 1458 г. единого православного пространства на две метрополии: восточную с центром в Москве и западную с центром в Вильно. Для сторонников новой церкви им. Порошенко это очень важная историческая веха, в которой они усматривают истоки легитимации текущего православного раскола. Новая власть оставляет эту сферу деятельности за предшественниками, позволяя им вмешиваться в церковные дела и создавать дополнительные очаги социального напряжения.

Вместе с такими датами, как 310 лет со дня принятия т. н. конституции Пилипа Орлика, столетия Холодноярской республики и Украинской войсковой организации (предтечи ОУН), в перечне значатся два весьма любопытных события. На государственном уровне предлагается праздновать — внимание! — следующие даты: «100 років з дня підписання Варшавського договору (21.04.1920)» и «100 років з дня звільнення Києва від більшовиків українсько-польськими військами (06.05.1920)».

Празднование договора Симона Петлюры и Юзефа Пилсудского выглядит весьма пикантным на фоне ежегодного яростного порицания т. н. пакта Молотова—Риббентропа. Украина, в лице тогдашней УССР, стала главным бенефициаром советско-немецкого договора о ненападении, который был одним из элементов территориальных очертаний Украины современной. Возводя Варшавский договор в ранг праздничных дат, нынешняя власть (в лице депутатов — разработчиков законопроекта), расценивает этот исторический документ положительно и отмечает его важность для государства. Может, депутаты запамятовали, но по договору Петлюра обязывался уступить Польше всю Западную Украину

Collapse )


Сталин

СБУ: С целью устроить Голодомор ГПУ вылавливала котов и собак

Во время круглого стола в Днепропетровске в 75-летнюю годовщину отмечания голода 1932-33 гг. "История Украины: кто и зачем занимается ее фальсификацией" произошел один инцидент. Один из выступавших - доктор исторических наук Василий Даниленко стал обвинять уважаемых участников в заангажированности, в том, что они пользуются в своих выступлениях, посвященных проблеме реабилитации ОУН-УПА и теме голода 1932-33 годов перекрученными и извращенными материалами, которые черпаю не в заведомо достоверных архивах. В качестве подобного "чистого источника" он предложил свой "Центр дослідження репресій і голодомору". Когда у него поинтересовались "кто финасирует этот центр", он заволновался и стал выкрикивать что  скажет, но попозже, что вызвало естественное возмущение некоторых участников. И ему пришлось сознаться, что работа его Центра финансируется СБУ. Чтобы пресечь эмоции, модератор попросил задавать вопросы уже после выступления. Чтобы не переводить дискуссию в сферу эмоций, я подняла руку и попросила разрешения задать уважаемому выступающему пару вопросов.

Я спросила, что поскольку он ссылается на СБУ как на единственный достоверный источник незамутненной и честной информации о голоде, то чтобы он ответил на несколько вопросов, связанных с мероприятиями, посвященными голоду, организованными этой структурой. Почему во время проведения прошлогодней выставки "Розсекречена пам"ять" на голодоморной выставке почти на каждом планшете внизу была подпись "Создано при благотворительной помощи такой-то организации Канады или США"? Почему авторитетом СБУ пикрывают фальсификацию фотографий голода в Самаре в 1921-22 гг., показывая эти фотографии якобы как архивыне сбушные, в т.ч. смерти крестьян в Харькове в 1933-м? Вель именно планшетами с этим фальсифицированным фото нас пикетировали "романтики большой дороги". Почему изданные СБУ книги о голодоморе презентует в здании СБУ американский посол Тейлор?

Господин Даниленко страшно обиделся и сказал, что эти планшеты готовил к выствке он и там никаких подписей о спонсорской помощи нет (Я в вопросе имела в виду ПРОШЛОГОДНЮЮ выставку, организованную СБУ), потом вызвав искренний смех в зале добавил: "А те фальшивые фото мы уже убрали". На вопрос о господине Тейлоре он не ответил. Но как оказалось, лгал представитель СБУ и в вопросе якобы убранных фальшивых фотографий. Когда я сегодня зашла на сайт СБУ  (это старая версия сайта с уже удаленной статьей, -  Варяг), первое, что увидела, была фотография из архива Нансена:


В дикой русофобской публикации, украшенной фотографией Нансена российского голода утверждается, что голодомор был организован Москвой с целью изменить этнический состав населения Украины.:

Collapse )

Снайпер-Танкистка

В Киеве осквернили свастикой памятник еврейскому писателю Шолом Алейхему

Памятник Шолом-Алейхему в Киеве осквернили свастикой - фото 4

Памятник выдающемуся еврейскому писателю Шолом-Алейхему в Киеве неизвестные националисты осквернили свастикой. Об этом сообщил главный раввин Украины Моше Реувен Асман на своей станице в Facebook утром в понедельник, 25 ноября.

"Очередная провокация напротив нашей синагоги... сегодня утром..." - написал он.

Одна из пользователей соцсети предположила, что вандалы, осквернившие памятник, могли быть зафиксированы видеокамерами.

"Видеофиксаторы близстоящих магазинов и камеры дорожного движения зафиксировали вандалов. Можно подавать заявление в полицию", - написала одна из пользоватлей Сети.

Collapse )
Христос

Глава Фанара на Афоне убеждал братию в необходимости единения с католикамиКонстантинопольский патриарх Варфоломей с братией Афона на богослужении в аббатстве Нотр-Дам де Сент-Реми в Рошфоре.

Константинопольский патриарх считает, что Православие и католичество отделяют не догматы, а лишь исторические разногласия, а потому единение между ними неотвратимо.

Константинопольский патриарх Варфоломей заявил, что между православными христианами и католиками существуют только исторические разногласия, но не догматические расхождения. Об этом он сказал во время своего последнего визита на Святую Гору Афон.

В частности, по сообщению источников СПЖ, во время посещения греческого монастыря Пантократор патриарх Варфоломей в присутствии братии и гостей монастыря утверждал, что единение Православной Церкви с римо-католиками неотвратимо.

По его мнению, разделение, которое сейчас существует между православными и католиками имеет исторические корни, но не находится в области догматов.

Патриарх Варфоломей убежден, что католики – «точно такие же христиане, как и мы». Также он особо отметил, что дарование папой Франциском частицы мощей святого апостола Петра является доказательством расположения католической церкви к Православной.

Collapse )

Свидомит

Унитазная перемога Украины

У Украины громкая унитазная перемога на Россий.

Под посольства РФ в нескольких странах принесли туалетные ёршики, использованные трусы и плакаты с требованием вернуть унитазы и использованное нижнее белье, хотя Москва убедительно доказала, что сантехнику она вернула, а грязное белье украинских офицеров выстирала.

Одним словом, эволюция: раньше требовали вернуть Крым, сейчас требуют вернуть унитазы и ношеные трусыCollapse )