July 19th, 2021

Варяг

Так говорил не СталинГодами натыкаюсь на давно разоблаченные фальшивки! Среи них "разговор Сталина с Коллонтай".
Ну не надо даже ради благого дела множить давно разоблаченные фейки!!! Благими намереньями устелена дорога в ад" (с)

Еще несколько лет назад разбор этой фальшивки произвел labas и никто лучше не сказал:

"Случайно наткнулся на популярный в определенных кругах апокриф – «Беседа Сталина с А.М. Коллонтай (ноябрь 1939 года)» Насколько можно судить, существует две основные версии текста, одна опубликована в 18, дополнительном, томе собрания сочинений Сталина в 2006 г. и ссылается на журнал «Диалог. 1998. № 8. стр.92–94.» с примечанием «Извлечения из дневников А.М. Коллонтай, хранящихся в Архиве МИДа РФ, произведены историком М.И. Трушем».
Collapse )
promo varjag2007su февраль 18, 2019 14:57 28
Buy for 100 tokens
Друзья и читатели моего блога! Вы все знаете, что все годы существования моего блога мой заработок не был связан с ЖЖ. Т.е. я не была связана и не имела никаких обязательств материального характера ни перед какими политическими силами и различными группами, кроме дружеских уз и благодарности…
Варяг

Члены "Римского клуба" учили назначенцев Андропова стратегии развала СССР

Полторанин о 12 июня


Так сказать к "празднику", кусок интервью бывшего ельцинского министра Полторанина.

Глава госкомиссии по рассекречиванию документов КПСС и ближайший соратник Ельцина о сенсационных подробностях операции по развалу СССР
Черновик декларации о суверенитете РСФСР был написан еще в 1970-х годах в секретном институте под Веной, заявляет экс-зампред правительства РФ Михаил Полторанин. Занимаясь рассекречиванием документов КПСС, он узнал из первоисточников, как Андропов и Косыгин решили превратить Советский Союз в сырьевой придаток Запада. В интервью «БИЗНЕС Online» бывший ельциновский министр рассказал о том, как державе ломали экономический хребет и почему снос Ипатьевского дома помог Ельцину в его карьере.


Collapse )
Варяг

Миссия МВФ о программе экономических реформ РФ . 1991 г.

Варяг

Планы этнических чисток в "Военной доктрине украинских националистов"

«Воєнна доктрина» передбачала кардинально відмінні заходи. У розділі «Націоналістичне повстання» читаємо:

[...] Наше повстання не має тільки за завдання зміну політичного устрою. Воно мусить вичистити Україну з чужого, ворожого елєменту й з недоброго власного, ріднього. Тільки під час повстання буде нагода вимести буквально до останньої ноги польський елємент із З[ахідних] У[країнських] З[емель] і в цей спосіб закінчити польські претенсії про польський характер цих земель. Польський елємент, що буде чинно ставити спротив мусить улягти в боротьбі, а решту треба зтероризувати й примусити до втечі за Вислу. Бо не можна до цього допустити, щоб по здобуттю З.У.З., польський елємент міг тут жити побіч Українців. З.У.З. в будучій Українській Державі має бути чистий під національним оглядом, бо ці землі мають особливе значіння для будучої Української держави, й тому не буде часу на боротьбу з польським елєментом, якщо би такий ще вийшов нерозтрощений зовсім з повстання. [...] Треба пам’ятати, що чим більше пропаде під час повстання ворожого елєменту, тим легше буде відбуватися будова Української держави й тим сильнішою вона буде[28].

Наведений фрагмент цікавий тим, що пояснює мотиви прихильників силового очищення західноукраїнських земель від поляків. Ці землі розглядали як «П’ємонт», який має виконати особливу місію – стати базою для визволення всієї України, а згодом забезпечити її розбудову національно свідомими кадрами. Однак, щоб успішно виконати свою історичну місію, західноукраїнський «П’ємонт» передовсім має бути очищений від представників ворожих націй, які можуть вдарити в спину національній революції. Так міркували діячі радикального крила ОУН, чиї думки висловив автор «Воєнної доктрини».

Колодзінський вважав необхідним не лише очистити українські землі від поляків, а й повністю знищити двори польських землевласників як символи чужого панування. Він писав:

Польський двір не є тільки визискувачем робочої сили укр[аїнського] села, але також символом польської влади й центром деморалізації. У дворі громадяться всі польські сили. Кожний Поляк знаходить там моральну й матеріяльну поміч. Звідси беруть початок всі польські патріотичні імпрези. Польський «ксьондз», учитель, діточа шкілка, стшелєц і вся польська голота знаходить пристановище в дворі. В польському дворі стають покритками всі українські бідні дівчата, що стають тут на роботу. За це все, власне, й ненавидить українське село польський двір[29].

Тому, вважав Колодзінський, в ході майбутнього українського повстання «треба знищити до фундаменту польські двори й на тому місці зробити спортивні площі, щоби молода ґенерація юнаків Соборної України гартувала своє здоровля на тому місці, де прадіди й батьки тратили силу й честь». Нищенню польських дворів слід було надати символічного значення. «Таке знищення, – твердив автор, – не буде вандалізмом, але символічним знищенням ворожої влади». Він радив навіть розробити спеціальний ритуал спалення польського двору на зразок руйнування Бастилії[30].

«Воєнна доктрина» Колодзінського передбачала не тільки виметення «до ноги» польського елементу із західноукраїнських земель, а й часткове винищення інших «ворожих» меншин: «Повстання ОУН має знищити живі ворожі сили на укр[аїнських] землях. [...] До тих сил належить рівнож побіч реґулярної армії, ціле вороже населення і всі ті меншини, що ставляться вороже до укр[аїнської] самостійности»[31]. Особливо це стосувалося євреїв:

...3 і пів міліона Жидів не виріжемо підчас повстання, як це проповідують деякі з націоналістів. Безперечно, що гнів українського народу до Жидів буде особливо страшний. Ми не маємо потреби цей гнів гамувати, противно [– маємо його] побільшувати, бо чим більше загине Жидів під час повстання, тим буде краще для української держави, бо Жиди будуть одинокою меншиною, яку не сміємо обхопити нашою денаціоналізаційною політикою. Всі иньші меншини, які вийдуть живими з повстання, будемо денаціоналізувати[32].

Коментуючи цей фрагмент, зауважимо, що ставлення ОУН до євреїв еволюціонувало від пропозицій співпраці з ними в побудові української держави на початку 1930-х рр. до різко антисемітських публікацій наприкінці цього ж десятиліття[33]. Поширенню войовничого антисемітизму сприяли уявлення про виняткову роль євреїв у злочинах комуністичного режиму в СРСР і у світовому комуністичному русі, жорстка конкуренція української кооперації з єврейськими підприємцями на західноукраїнських землях, вплив польського радикального націоналізму, який мав виразно антисемітське спрямування і, нарешті, надії на допомогу нацистської Німеччини в боротьбі за самостійну україну. Новий міф «жидокомуни» накладався на давні стереотипи єврея – лихваря, орендаря і ворога християнської віри. Деякі члени ОУН поділяли поширений в антисемітській літературі погляд про шкідливість змішування з «бездомно-бездержавною» єврейською расою, що, мовляв, може призвести до «ожидовлення» українців і втрати ними державницького інстинкту[34]. Тому-то й Колодзінський виключав євреїв із планів майбутньої денаціоналізації (українізації) меншин.

Варяг

ОУН и немцы: история письма генерала Зейдлитца

ОУН и немцы: история письма генерала Зейдлитца
Ну что ж, обещанная история.

В мемуарах фельдмаршала Манштейна есть очень интересный эпизод. Цитирую:

16 марта выяснилось, что противник, форсировавший реку, начал наступление силами одной танковой армии на запад по направлению к ближайшим переправам через Днестр... В этой напряженной обстановке я был вызван в Оберзальцберг. За несколько дней до этого ко мне прибыл адъютант вооруженных сил при Гитлере генерал Шмундт. Он предложил мне подписать довольно странный документ. Он представлял собой нечто вроде заверения всех фельдмаршалов о лояльности, адресованное Гитлеру, в связи с пропагандой, развернутой попавшим в плен под Сталинградом генералом фон Зейдлитцем. Идея создания этого документа принадлежит, очевидно, Шмундту, который тем самым хотел укрепить веру Гитлера в армию. Видимо, Гитлер одобрил эту инициативу и даже очень приветствовал ее. Так как уже все фельдмаршалы, кроме меня, подписали этот документ (характерно, что Шмундт дал подписать его и генерал-полковнику Моделю, хотя он и не входил в этот круг), мне ничего не оставалось, как сделать то же самое. Если бы я отказался, это означало бы, что я сочувствую пропаганде фон Зейдлитца. Тем не менее, я сказал Шмундту, что как солдат считаю подобный шаг излишним. Что немецкие солдаты не будут прислушиваться к пропаганде комитета «Свободная Германия», было для меня само собой разумеющимся.
Collapse )


То есть: буквально за несколько дней оригинал письма из базирующегося где-то в сельской местности на Тернопольщине оуновского подразделения был доставлен в штаб-квартиру командующего группой армий "Юг". Подобное возможно только при очень высоком уровне координации между ОУН и германскими спецслужбами.
Варяг

О "демократизации" ОУН и 3-й конференции ОУН

Я не раз писала, что от идеологии интегрального национализа Донцова идеологи ОУН стыдливо в 1943-м году отказалась, чтобы не отталкивать от себя потенциальных работодателей из западных спецслужб.

Сегодня о "демократизации" ОУН - более подробно из первоисточника - допроса одного  из лидеров ОУН, члена Рады сеньйоров и Украинской национальной рады, члена Провода ОУН(б) с 1942 г., краевого проводника  на западноукраинских землях (ЗУЗ), участника III Чрезвычайного великого сбора ОУН(б) в августе 1943 г. и автора ряда его резолюций, выступавшего за "демократизацию" внутренней жизни ОУН - Степаняка Михаила Дмитриевича.

novoross_73 пишет  в ОУН и немцы - 3
Думаю, ув. френды, вы все в курсе, что сегодня на Украине активно внедряется концепция, представляющая УПА «третьей» силой, которая, якобы, вела «двофронтовую боротьбу» не только с Советской властью, но и с немецкими оккупантами. В качестве подтверждения этой концепции, как правило, приводятся упоминания о многочисленных стычках подразделений УПА с немецкими тыловыми частями, в частности, нападение на бараки немецкой полиции в г. Владимирец Ровенской области 7 февраля 1943 г. и т.д. и т.п.

Наличие подобных «сражений» позволяют делать украинским историкам вывод о том, что «ОУН-УПА протягом більшого часу Вітчизняної війни ... проводило непримиренні жертовні військові змагання з німецькими загарбниками, які відповідали їм тим же».

В то же время УПА представляла собой вооружённую формацию, действующую не стихийно, а подчиненную и контролируемую бандеровской ОУН. В связи с этим особый интерес, на мой взгляд, представляет выяснение позиции членов Центрального Провода и их отношение к «антинемецкому» фронту.
Как сражался на "антинемецком" фронте Бандера, мы уже выяснили здесь и здесь. Теперь же посмотрим, что думали по этому поводу члены ЦП, оставшиеся на Украине. Считается, что событием, которое окончательно оформило переход ОУН (б) к активной фазе борьбы с немцами, была III конференция ОУН, которая состоялась 17-21 февраля 1943 г. возле местечка Олеськ (Львовская обл.)

Одним из участников этой конференции был уже неоднократно упоминавшийся мною Михаил Степаняк. На допросе в Отделе по борьбе с бандитизмом НКВД УССР он дал развёрнутые показания не только о том, как проходила III конференция ОУН, но и коснулся других, не менее интересных вопросов: Третий Чрезвычайный Великий сбор ОУН, создание УПА, разногласия по этому поводу среди членов Центрального Провода.

Следует уточнить, что Степаняк был первым из ведущих функционеров ОУН, кого НКВД удалось захватить живым, и именно от него в таких подробностях чекисты впервые узнали о структуре националистического подполья и взаимоотношениях среди членов Центрального Провода.
Думаю, ув. френдам будет любопытно ознакомиться с показаниями этого деятеля.
Выше я уже приводил его краткую биографическую справку, но для лучшего понимания положения, которое М.Степаняк занимал в ОУН, стоит на некоторых деталях остановиться более подробно.


Степаняк Михаил Дмитриевич. Клички - "Лекс", "Сергий", "Долышний", "Дмытрив".


Collapse )

Варяг

Как СБУшники избили пограничников на кордоне с Россией

Под Сумами сотрудники СБУ побили двух погранцов. Фото Госпогранслужбы
Под Сумами сотрудники СБУ побили двух погранцов. Фото Госпогранслужбы

На украино-российской границе произошел не совсем типичный инцидент. Сотрудники СБУ отобрали оружие у пограничников, предварительно их избив.

В Сети уже звучат предположения, что они не поделили потоки контрабанды. По другой версии речь идет о бытовухе.

Но окончательную точку в этой странной истории ставить рано. Собрали все, что о ней известно на данный момент.

Погранцы vs СБУ

Около 10 часов утра Госпогранслужба сообщила о нападении на своих сотрудников, который служат на российской границе. Это произошло в ночь на воскресенье.

Между строк читалось, что напали россияне. Однако пока ведомство назвало нападающих "противоправными элементами". Вот, как описывают происшествие в Госпогранслужбе:

Collapse )
Варяг

... а войну развязал Советский Союз

Как образцовый тормоз, - пишет Георгий Зотов, - я только что узнал про чудесное высказывание Улицкой - на тему, какие французы молодцы: сдали страну немцам, и спасли Париж от разрушения. А наши вот почему-то не стали, и поэтому погибли миллионы.
Тут, конечно, всё прекрасно. Сразу забыто, что во время оккупации Франции уничтожили половину евреев (120 000), зато Париж уцелел. Того стоит, видимо. Ну и разумеется, кто вообще в наше время интересуется историей оккупированных вермахтом городов. Например, в том же Харькове, занятом немцами в сентябре 41-го, к августу 43-го из полутора миллионов жителей осталось двести тысяч. Неважно. Сдали бы страну - щас бы пили баварское и процветали. А немцев кто-нибудь и так бы победил. Инопланетяне или от лихорадки бы вымерли.
Тут главное не идиотское высказывание. А то, что в наше время подобные фразы уже стали нормой. Они вообще не удивляют. Ну как, скажем, опрос телеканала "Дождь", не лучше ли было сдать Ленинград во время войны, чтобы уцелело население (как оно бы уцелело, видно по примеру Харькова). И в принципе, что немцы не такие уж и плохие - по фильму "Сталинград" Бондарчука видно, какие они были добрые и любили наших девушек (представляю себе такой фильм в семидесятых).
А в русской версии статьи про оборону Брестской крепости немецкие потери указаны в 429 человек - дескать, это официальные, один историк по документам подсчитал. Немцы же честно публиковали все потери, они врать не будут ни за что - это подлые большевики брешут. В английской версии стоит цифра в тысячу убитых солдат вермахта, но мы лучше на немецкую будем опираться. И, скажу я вам, это цифра сокращается с каждым годом. Сначала тоже тысяча. Потом семьсот. Потом 429. Скоро выяснится, что немцы взяли Брестскую крепость за две минуты, и без потерь - там все им хлеб-соль вынесли хором. А чо, чистая ведь правда.
Когда достаточно давно мы обсуждали эту тему с моим другом из Польши, он сказал - "Чем дальше время, тем больше будет всё сильнее меняться. Поверь, мы с тобой не прямо сейчас, но позже уже увидим, как в школьные учебники в Европе внесут изменения - мол, немцы культурные люди, они строили школы, больницы и отличные дороги, а войну развязал Советский Союз".
Ты прав, Мачек. Блин, как же ты был прав.
Варяг

«Острие копья». Как Англия и Франция в 1940 году готовили нападение на СССР​Период Второй мировой войны между сентябрем 1939 года и июнем 1941-го многими современными западными историками рассматривается едва ли не как время союзнических отношений между СССР и нацистской Германией.

Суровая осень 1939 года

И, хотя никаких фактических подтверждений этому нет, тему продолжают настойчиво педалировать. Предпочитая умалчивать о том, что Советский Союз действительно мог быть втянут в вооруженный конфликт с Великобританией и Францией по вине... Лондона и Парижа.

В Выставочном зале федеральных архивов в Москве на текущей неделе впервые были представлены широкой публике материалы советской внешней разведки, касающиеся операции «Pike» («Острие копья»). Речь о плане нападения на советские нефтепромыслы Кавказа и Закавказья.

В сентябре 1939 года, после того как нацистская Германия напала на Польшу и в течение двух недель фактически разгромила ее военные силы, подразделения Красной армии заняли территории Западной Украины и Западной Белоруссии.

В Лондоне отметили, что части РККА остановились на так называемой «линии Керзона» — черте разграничения, которую сами представители Антанты определили как восточную границу Польши. Это было одной из причин, по которым Франция и Великобритания, объявив войну Третьему рейху, не стали делать того же в отношении Советского Союза.

Уинстон Черчилль, занимавший в тот период пост Первого Лорда Адмиралтейства, в своей речи 1 октября 1939 года сказал: «Мы бы предпочли, чтобы российские армии находились на своих сегодняшних позициях как друзья и союзники Польши, а не как захватчики. Но совершенно очевидно, что они должны находиться именно там, где находятся. Это необходимо для защиты России от нацистской угрозы. На прошлой неделе герр фон Риббентропп был вызван в Москву, и ему объяснили, что нацистские планы по поводу прибалтийских стран и Украины отменяются».

«Зависимость от кавказской нефти»

Collapse )

Варяг

Безлюдная Украина - для них отличный вариант.

Елена Лукаш в авторской программе Ян Таксюр "Право на веру" - " Безлюдная Украина - для них отличный вариант. О власти, Церкви, законе и будущем"
Варяг

Зе-кидок с языком. Как утвердили украинизациюОдно из самых скандальных и резонансных событий лета - признание Большой палатой Конституционного суда конституционным закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". КС постановил, что откровенно дискриминационный закон соответствует Конституции, 14 июля.

Это произошло за два дня до вступления в действие новых норм закона о госязыке. С 16 июля должны быть полностью украинизированы сферы культуры, телевидение, кино, а также обязывает госслужащих сдавать экзамен по украинскому языку.

В тот же день, 14 июля, Верховный суд принял не менее громкое решение: отменил указ президента об увольнении главы КСУ Александра Тупицкого.

Последнее решение может иметь резко негативные последствия для Владимира Зеленского, так как показывает, что Верховный суд готов отменять его указы, многие из которых сейчас как раз оспариваются в высшей судебной инстанции. В первую очередь речь идет об указах о введении санкций СНБО, при помощи которых президент сейчас фактически управляет политической системой Украины и ее крупнейшими игроками.

В новом выпуске блога "Ясно.Понятно" Олеся Медведева рассказывает, как взаимосвязаны два упомянутых решения, и чем они чреваты.